Sửa lỗi không nghe được âm thanh trong Mojave

Tự nhiên sau 1 thời gian dài không shutdown máy thì hôm nay lúc mở máy lên mặc dù nhận headphone nhưng mà chả nghe được âm thanh gì cả. Khởi động máy thì ngại, nên thử cách đơn giản hơn: khởi động lại sound controller. Các bước làm như bên dưới:

  • Mở Activity Monitor
  • Tìm 'coreaudiod'
  • Quit tiến trình này (MacOS sẽ tự động khởi động lại tiến trình này)

Done! Chỉ đơn giản vậy thôi là có thể nghe lại âm thanh =))