Show Desktop.scf

Khi bị mất biểu tượng Show Desktop, dùng đoạn mã sau:

[Shell]

Command=2

IconFile=explorer.exe,3

[Taskbar]

Command=ToggleDesktop

Save as Show Desktop.scf & move it into C:\Documents and Settings\khanhdn\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch Phần in nghiêng tùy thuộc vào từng máy, thay đường dẫn thích hợp là okie.

p/s: cách hay làm là...sang 1 máy khác còn biểu tượng Show Desktop rồi copy về máy mình, paste vào theo đường dẫn như trên :D