Kiểm tra tên miền .vn (whois domain .vn code)

Việc kiếm 1 PHP whois class quả là rất dễ dàng nhưng để có thể check được các domain của Việt Nam (.vn) thì không phải dễ tìm cho lắm. Có 2 giải pháp để giải quyết bài toán này:

  1. Kiếm cho bằng được 1 whois server có chứa các info về domain .vn
  2. Thông qua 1 trang web khác

Giải pháp 1, các bạn cứ google tiếp.

Giải pháp 2 sẽ là cái mình sẽ trình bày trong entry này.

Để cho dễ hiểu, các bạn hãy nghĩ như thế này: trước tiên ta sẽ chọn website cần "làm thịt" (pavietnam.net, fpt.vn, matbao.net...). Tại sao lại chọn những site trong nước như vậy? Bởi đơn giản, chắc chắn nó whois được domain .vn

Tiếp theo, ta tạo 1 form để gửi dữ liệu về domain cần check ~~> gửi kết quả cho trang web kia ~~> nhận kết quả trả về ~~> bóc tách lại dữ liệu để chỉ lấy những thông tin ta cần hiển thị.

Okie, nói vậy chắc các bạn đã hiểu. Giờ thì chúng ta sẽ cụ thể hóa bằng code (mình sẽ trình bày ngắn gọn, các bạn muốn pro hơn thì có thể nâng cấp thêm: bắt lỗi, hiển thị...)

Đoạn mã trên sẽ lấy toàn bộ nội dung website mà ta đă "tăm tia" trước đó. Sau bước này bạn phải xác định được chuỗi ký tự mà bạn định lấy làm điểm đánh dấu (tức là chỉ lấy nội dung hiển thị từ đoạn đấy tới đoạn thú 2 mà bạn chỉ định, tránh bê cả website của người ta về) và chuỗi ký tự đánh dấu kết thúc.

Cụ thể hơn, xét ví dụ sau: kết qủa trả về là anh Khánh hiền lắm các bé gái yêu anh ấy đi giờ ta muốn chỉ muốn lấy "các bé gái", ta sẽ có chuỗi tìm kiếm 1 là "anh Khánh hiền lắm" và chuỗi kết thúc là "yêu anh ấy đi"

Thực hiện hàm stripos ta sẽ có đc vị trí xuất hiện của chuỗi ký tự nhận diện => cắt chuỗi từ vị trí đó đến vị trí thứ (vị trí 2 - vị trí 1) => kết quả.

Vậy có bạn sẽ hỏi, sao ko substr với 1 vị trí cố định đi. Làm vậy không được bởi đơn giản là vì với mỗi domain sẽ có kết quả whois khác nhau, tùy xem chủ sở hữu domain cho hiển thị cái gì ra.

Giờ các bạn có thể bắt tay vào làm rồi đấy. Chúc các bạn thành công ^^

Quên, link demo: http://donamkhanh.com/lab/ajax/whois.html