Get Yahoo avatar - "Lừa đảo"

Trước tiên vào link này: http://donamkhanh.com/lab/ajax/get_ym_avatar

Thử lấy avatar của 1 vài nick xem sao. Chính xác phải không nào? (nick nào không có avatar sẽ hiển thị ảnh mặc định - xấu mù)

Okie!

Giờ bạn vào link này: http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=karate_hn1984&format=gif

Thay yids=karate_hn1984 thành nick của bạn, điều gì xảy ra nhỉ :)

Okie!

Lại quay lại trang trước: http://donamkhanh.com/lab/ajax/get_ym_avatar

View source (Ctrl + U trong FF, Ctrl + F3 trong Opr) & xem mấy dòng comment :))