Đôi khi muốn ở ẩn

Ở ẩn ở đây không phải kiểu tu sĩ thoát tục hoặc đi làm việc vĩ mô. Chỉ đơn giản là muốn mình tạm thời "biến mất" trên mọi mặt trận (tối thiểu là trên mạng xã hội) mà sao cũng khó ghê :(

Chả nền tảng nào cho phép kiểu tạm khoá để không ai truy cập được vào profile của mình (như FB mà tạm vô hiệu hoá thì cũng khỏi dùng mấy cái app/ads)

Có khi thay vì tìm cách xoá, tìm cách ẩn. Mình chỉ uninstall hoặc đíu vào mạng xã hội là được thôi mà 😒