Đam mê nghề nghiệp

Nếu đặt đam mê nghề nghiệp lên hàng đầu (để trở thành nỗi băn khoăn chính), thì sẽ có một ngày ta trở thành một người có lương cao hơn những bạn đồng nghiệp

Quote lại câu này. Có vẻ như đam mê của mình đang cạn dần chăng :)