Buddy pouncer

Một tính năng rất hay trong Pidgin. Bên Yahoo Messenger muốn dùng chức năng alert khi 1 nick đưọc chỉ định online, offline...thì thông báo, phải dùng thêm tiện ích thứ 3 thì mới được. Còn Pidgin đã có sẵn chức năng này. Nhìn ở ảnh bên dưới chắc hẳn bạn thấy nó nhiều tuỳ chọn như thế nào: hiện cửa sổ thông báo, send luôn message cho buddy...

Và chú em Nam $ là "vật thí nghiệm" đầu tiên hehe